Beneficii

Datorită acestor sesiuni de comunicări științifice adresate studenților și masteranzilor, participanții se pot bucura de anumite beneficii și anume:

– Lucrarea participantului este publicată într-un volum de lucrări;

– Volumul este recunoscut CNCSIS, care are un ISBN sau ISSN;

– Participanții sunt ajutați pe viitor, în cariera profesională, datorită faptului că au o experiență în scrierea și susținerea unei lucrări științifice;

– Studenții care participă la aceste sesiuni, dar cu prioritate cei care obțin locurile I,II, III, sau Mențiune pot participa la o competiție de dosare de burse;

– Acest proiect aduce beneficii atât studenților care participă, cât și Universităților;

– Universitățile pot obține un punctaj mai mare atunci când se acreditează anumite specializări;

– De asemenea, acest proiect aduce un avantaj imaginii Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (din experiența căpătată de-a lungul anilor în organizarea conferințelor de acest tip, se poate menționa faptul că Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu are o bună vizibilitate dovedită atât de studenții și masteranzii care au participat la aceste proiecte, cât și de profesorii coordonatori ai acestora);

– Datorită acestui proiect se poate avea o colaborare mult mai bună și mult mai strânsă între studenții și implicit între profesorii de la alte Universități din țară și din străinătate;

– Un alt beneficiu al acestui proiect este faptul că studenții care au participat în trecut la programul de mobilități ERASMUS se pot întoarce pentru o perioadă de doar 3 zile pentru a revedea locul și persoanele cu care au colaborat, iar pentru cei care nu au fost și își doresc au posibilitatea de a-și face o idee și de a-și depunde dosarul pentru plecarea pe o mobilitate.

– Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu este o universitate mică în comparație cu alte centre universitare din țară, (raportându-se în primul rând la numărul de studenți) dar datorită activităților defășurate se poate demonstra, ușor, faptul că este o Universitate de prestigiu, care oferă tot ceea ce este necesar ca un student să se simtă și să fie cu adevarăt student.

Comments are closed.