Despre facultate

Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public are in componenţă sase programe de studii de licenţă:

  1. Administraţie Publică
  2. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  3. Limba si literatura engleza, limba si literatura romana
  4. Istorie
  5. Sociologie
  6. Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

şi trei specializări de masterat:

  1. Administraţie Publică Europeană
  2. Sisteme Administrative şi Relaţii Internaţionale
  3. Administrarea şi Conducerea Unităţilor de invăţământ

Facultatea pregăteşte specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară şi oportună integrării in activităţile socio-profesionale. Continuând o remarcabilă tradiţie românească, Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public este una dintre cele mai moderne şi dinamice structuri ale Universităţii ’’Constantin Brâncuşi’’ din Târgu-Jiu.

Din anul universitar 2005-2006, facultatea s-a raliat activităţilor de restructurare a invăţământului românesc, in acord cu Procesul Bologna: 3 ani de studii de licenţă, 2 ani de masterat, 3 ani de studii doctorale. Transformările sunt menite să asigure compatibilizarea sistemului universitar naţional cu sistemele educaţionale europene, având ca efect recunoaşterea diplomelor româneşti in străinătate.

Planurile de invăţământ ale specializărilor de licenţă şi de masterat sunt structurate pentru a pregăti specialişti in domeniul relaţiilor internaţionale, manageri şi funcţionari in instituţiile culturale şi politice europene, diplomaţi, editori, redactori, specialişti in presa scrisă, la radio şi televiziune, istorici etc.

impreună cu studenţii noştri ne preocupăm permanent să asigurăm conexiunile optime dintre invăţământul superior şi sistemul de cercetare, pentru ca spaţiul românesc de invăţământ superior să beneficieze de sinergiile cu spaţiul european de cercetare, consolidând astfel o Europă bazată pe cunoaştere.

Prin aceste activităţi, ne propunem identificarea soluţiilor de conservare a valorilor culturale şi a specificităţii lingvistice a României intr-o Europă bazată pe varii tradiţii, precum şi susţinerea potenţialului de inovaţie, de dezvoltare economică şi socială printr-o cooperare eficientă intre toate instituţiile europene de invăţământ superior şi, mai ales, prin implicarea noastră, a cetăţenilor , in construcţia europeană şi impărtăşirea valorilor acesteia.
Baza Materiala – detalii…

Biblioteca – detalii…

Documente interne – detalii…

Pentru mai multe detalii accesează http://www.utgjiu.ro/FSEMP/

Comments are closed.