Condiții de tehnoredactare

Condiții generale: Lucrarea se va redacta în limba română sau engleză. Numărul de pagini este de minim 6 și maxim 12, pe format A4 cu setarea paginilor: stânga 30 mm, dreapta 25 mm, sus 25 mm, jos 25 mm.

Titlul lucrării: Times New Roman 16, Bold, spaţierea 1.15 pt., majuscule, centrat.

Nume, prenume autor/coautor: Times New Roman 14, Bold, spațierea 1.15 pt., majuscule, centrat, la două rânduri faţă de numele lucrării.

Denumirea instituţiei: Times New Roman 14, normal, spaţierea 1.15 pt., majuscule, centrat, la un rând faţă de numele autorului.

Abstract: Times New Roman 11, Italic, la două rânduri față de denumirea instituţiei, spaţiere la un rând, majuscule, justify. Abstractul va conține maxim 200 de cuvinte și va fi redactat în limba engleză sau franceză.

Conţinutul lucrării: La două rânduri de abstract, redactat cu Times New Roman 12, spaţierea 1.15 pt., justify, normal; desenele, tabelele şi graficele vor fi numerotate consecutiv începând de la 1 şi centrate pe pagină.

Pentru aparatul critic se vor folosi notele de subsol.

Bibliografie: În ordine alfabetică, la sfârşitul lucrării (Autorul – nume, iniţiala prenumelui, Titlul lucrării-italic, Editura, anul).

Prezentarea lucrărilor se va face în format Microsoft Power Point. În ziua conferinţei sunteţi rugaţi să aduceţi prezentarea pe suport tehnic (CD, DVD, memory stick).

Timpul de prezentare al lucrărilor: participanţii vor avea maxim 10 minute la dispoziţie, timp care include şi punerea întrebărilor din partea comisiei şi a celorlalţi participanţi prezenţi în sală.

Limba de prezentare: română sau engleză.

Publicarea lucrărilor: lucrările vor fi publicate într-un volum.

În cazul în care nu se respectă condițiile de tehnoredactare, lucrările nu vor fi publicate.

Comments are closed.